Coachend leidinggeven

Coachend leidinggeven
image

Coachend leidinggeven

Medewerkers aansturen is geen gemakkelijke opdracht. Enerzijds wordt verwacht dat je sturend controleert en corrigeert en anderzijds dat je je medewerkers motiveert, ontwikkelt en het beste uit hen naar boven haalt.

Vooral het coachend aspect van leidinggeven is niet zo evident. Veel medewerkers geven aan behoefte te hebben aan een leidinggevende die zich meer coachend opstelt, luistert, ondersteunt en hen leidt tot meer autonomie. Hoewel veel leidinggevenden aangeven dit te doen, wordt dat door hun medewerkers vaak anders ervaren.

Contacteer ons

Gespreksvaardigheden

Gespreksvaardigheden
image

Gespreksvaardigheden aanscherpen

Je geloofwaardigheid als leidinggevende, medewerker, manager of collega valt of staat met kwaliteit van de gesprekken die je voert. Gesprekken in de vorm van een functionerings-, evaluatie-, correctie-, coachings- of slechtnieuwsgesprek zijn wellicht een wezenlijk onderdeel van jouw job.

In onze cursussen op maat leer je effectiever communiceren en, aanpast aan het soort gesprek dat je voert, je doelen te bereiken. Als extra optie bieden we de mogelijkheid om de aangeleerde vaardigheden meteen levensecht in te oefenen met beroepsacteurs.

Contacteer ons

Samenwerken in diversiteit

Samenwerken in diversiteit
image

Samenwerken in diversiteit

Niet alleen onze samenleving wordt complexer, maar de context waarin we professioneel samenwerken wordt alsmaar diverser. Een nieuwe generatie jongere collega's; vrouwen in vroegere 'mannen'beroepen, of andersom; mensen met een andere origine, huidskleur of cultuur... Tal van verschillen tussen mensen kleuren de huidige werkcontext. 

Soms geeft dit aanleiding tot moeilijkheden, onbegrip, wrevel en zelfs conflict, terwijl verschillen tussen mensen nu juist de kracht van een team kunnen zijn.

Contacteer ons

Vaardig presenteren

Vaardig presenteren
image

Vaardig presenteren

Volgens Amerikaans onderzoek prijkt spreken voor een publiek bovenaan de lijst met de meest voorkomende angsten. En dat, terwijl we zelf bijzonder kritisch zijn voor sprekers. We haken al snel af als het niet voldoende boeiend, authentiek of leerrijk is.

Al lijken sommigen geboren met een retorisch talent, boeiend vertellen ligt binnen ieders handbereik. Wat je nodig hebt is een boodschap en iemand die je de knepen van het vertellen aanleert.

Contacteer ons

Omgaan met
persoonlijkheidsverschillen

Omgaan met persoonlijkheidsverschillen

Omgaan met persoonlijkheidsverschillen

We zijn allemaal anders. Gelukkig maar! Maar de verschillen tussen mensen stellen ons vaak voor uitdagingen. Omdat we psychologische zo verschillend in elkaar zitten, ontstaan misverstanden, onbegrip en conflict.

Met ‘s werelds meest uitgewerkte persoonlijksheidstypologie laat deze cursus je ontdekken hoe jij in elkaar zit. Het kennen van je sterktes en zwaktes helpt om jezelf en anderen meer te appreciëren en is de sleutel tot effectieve communicatie.

Contacteer ons

Stress & burn-out

Stress & Burn-out
Stress & Burn-out

Stress & burn-out


We kunnen er niet meer omheen. Stressgerelateerde aandoeningen de zijn dé arbeidsziekten van 21e eeuw. Nooit tevoren zaten zoveel werknemers thuis met een depressie, een burn-out of andere stressklachten.

Het goede nieuws is dat je als leidinggevende een aantal instrumenten binnen handbereik hebt om het welbevinden van de medewerkers te vergroten. Je moet ze alleen weten te vinden. Daar willen we je graag bij helpen, via een groepsmodule of met persoonlijke coaching op maat.

Contacteer ons

Teamversterking

Teamversterking
Teamversterking

Teamversterking


Samenwerken in team is niet altijd evident. De specifieke samenstelling of de heersende teamcultuur hebben soms een negatieve invloed op de motivatie en de prestaties.

Gelukkig is het vaak mogelijk om het tij te keren. We boeken goede resultaten door in afzondering met een team aan de slag te gaan. Via teamactiviteiten en intensieve reflectie brengen we een nieuwe dynamiek op gang, die het functioneren en de presaties ten goede komt.

Contacteer ons

Equicoaching

Equicoaching
Equicoaching

Equicoaching


De belangrijkste feedback voor leidinggevenden komt van hun team. Maar op die feedback zit vaak ruis. Medewerkers laten immers het achterste van hun tong niet zien, omdat ze door de leidinggevende ook nog moeten worden beoordeeld.

Paarden, daarentegen, kunnen niet liegen. Net als bij mensen krijg je van een paard slechts iets gedaan als je vertrouwen creëert, congruent bent en duidelijk maakt wat je wil bereiken. Schort er iets, dan geeft een paard je binnen de seconde glasheldere feedback. Zo helpt equicoaching om te groeien in non-verbaal leiderschap.

Contacteer ons

Uw programma op maat!

Uw programma op maat!
Uw programma op maat!

Uw programma op maat!


Welke uw vraag ook is, wij maken een programma op maat en indien dit buiten onze competenties ligt, zoeken we samen met u naar een geschikte partner uit ons netwerk.

Vertel ons hoe we u kunnen helpen!